تماس: 88365886-021
ورود

1-شرایط استفاده از تخفیف اتومبیل صفر تا چه مدت یا تا چه کیلومتری است؟

تا سه ماه از تاریخ تحویل خودرو که در برگ سند فروش کمپانی درج شده است 3۰درصد تخفیف صفر ارائه می گردد.

2-برای دریافت فرم بازدید سلامت خودرو بعد از بازسازی چه مدارکی لازم است؟

اصل بیمه نامه و وجود خودرو

3-در صورتی که بیمه نامه بدنه یکبار خسارت گرفته باشد , در صورت فروش وسیله نقلیه آیا بیمه گذار می تواند بیمه نامه خود را باطل کند؟ در صورت ابطال حق بیمه ای به وی برگشت داده می شود؟

بله بیمه گذار می تواند بیمه نامه را ابطال و حق بیمه برگشتی را دریافت نماید

4-آیا ایربگ ماشین شامل بیمه بدنه می شود؟

اگر در حادثه آسیب ببیند مشمول بیمه بدنه می باشد.

5-اگر کسی بیمه ی بدنه اش به نام مالک قبلی بوده باشد می تواند خسارت وارده به ماشین را از بیمه بدون حضور مالک قبلی استفاده کند؟

در صورتیکه اصل بیمه نامه بدنه دست خریدار باشد و سند خودرو بنام ایشان شده باشد می توانند بدون حضور مالک قبلی خسارت را دریافت نمایند.

6-سرقت در جای کلی یعنی چه ؟ با سرقت کلی چه تفاوتی دارد؟ آیا شامل دزدی در جای قطعات و لوازم وسیله نقلیه می شود؟

سرقت درجای کلی یعنی اگر خودرویی به حالت پارک باشد و لوازم خودرو سرقت شود خسارت وارده قابل جبران است.سرقت کلی یعنی خودرو توسط سارق به محل دیگری منتقل شود که ممکن است در آینده کشف شود یا نه

7-پس از تشکیل پرونده در حوزه تامین خسارت ,چقدر فرصت جهت تعویض قطعه معیوب و تحویل داغی به بیمه و گرفتن خسارت وجود دارد ؟

می توانید تا حدود یک ماه پس از تشکیل پرونده خسارت خود را پیگیری فرمایید.