تماس: 88365886-021
ورود

1-آیا می توان از بیمه شخص ثالث به عنوان وثیقه در دادگاه استفاده کرد؟

در صورتی که راننده مسبب حادثه بیمه نامه معتبر داشته باشد و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه ها مى توانند آن را به عنوان وثیقه بپذیرند

2-آیا در بیمه نامه شخص ثالث هزینه های درمانی نیز پرداخت می شود؟

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش کند. برای این منظور شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث ۱۰ درصد عوارض به وزارت بهداشت می پردازند

3-علت فروش بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات بیشتر از دیه ماه حرام چیست؟

زمانی که حادثه رانندگی همراه با خسارت جانی باشد ممکن است مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در دادگاه به طول انجامد یا حادثه در اواخر سال باشد. با توجه به اینکه پرداخت دیه بر اساس رأی دادگاه به اصطلاح یوم الاداست و همچنین با توجه به اعمال تغییر هر ساله نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، در صورتی که پوشش تعهدات جانی بیمه نامه بیشتر از دیه در ماه های حرام باشد، امکان پرداخت برای شرکت بیمه تا میزان تعهدات خریداری شده وجود دارد و دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه گذار نیست. البته به شرطی که میزان خریداری شده با نرخ دیه در سال جدید برابر یا بیشتر از آن باشد

4- شخصی که در تصادف مقصر نیست اما گواهینامه ندارد آیا بیمه به آن شخص تعلق می گیرد؟

اگر زیاندیده فاقد گواهینامه باشد خسارت پرداخت می شود.

5- طبق قانون دیه زن در فوت , نصف دیه کامل مرد مسلمان است. آیا در تصادفات رانندگی نیز که منجر به فوت زن می شود نصف دیه به او پرداخت می شود یا با دیه مرد برابر می شود؟

در تصادفات دیه زن مساوی با دیه مرد پرداخت می شود.شرکتهای بیمه تا سقف مندرج در متن بیمه نامه دیه پرداخت می کنند

6-من تصادفی داشتم که در آن 50% مقصر شدم و ماشین من توقیف شد. سوال من این است که هزینه بیمارستان با چه کسی خواهد بود؟ من یا بیمه؟

هزینه های ابتدایی بیمارستانی را وزارت بهداشت پرداخت می نماید و شما هزینه ای نمی پردازید و در نهایت بعد از صدور رای دادگاه ۵۰% غرامت دیه ایشان توسط بیمه پرداخت می گردد

7-ماه های حرام کدام ماه های عربی می باشد؟

ماه های رجب، ذی الحجه ، ذی القعده و محرم

8- مراحل پرداخت خسارت بدون کروکی افسر راهنمایی رانندگی چه تفاوتی با خسارتهای با کروکی دارد؟لطفا توضیح دهید.

خسارت بدون کروکی با حضور طرفین در بیمه پرداخت می شود اما در خسارات با کروکی نیازی به حضور مقصر نمی باشد

9-اگر میزان خسارت مالی طرف مقابل در یک تصادف بر اساس بر آورد کارشناس بیمه بیش از سقف تعهد یک کوپن باشد آیا از کوپن های دیگر هم می توان برای پرداخت مابقی خسارت استفاده کرد؟

نخیر . هر کوپن برای به یک حادثه مورد استفاده قرار می گیرد و در صورتی که سخارت ایجاد شده بیشتر از سقف تعهدات شرکت بیمه باشد مابقی آن باید توسط شخص مقصر حادثه پرداخت شود ، مگر آنکه شخص بیمه گر تعهدات بالاتری را در بیمه نامه خریداری کرده باشد

10-شماره شاسی خودرو اینجانب بر روی برگ بیمه نامه اشتباه چاپ شده و با توجه به اینکه المثنی صادر نمی شود می توان مشکل ساز شود؟

حتما به محل صدور بیمه نامه خود مراجعه نموده و برگ الحاقی تصحیح شماره شاسی را دریافت نمایید

11-آیا بیمه شخص ثالث و سر نشین شامل راننده نیز می گردد؟

پوشش سرنشین شامل راننده می باشد که اکنون بنام پوشش مسبب حادثه ارائه می شود

12-اگر راننده مقصر تاریخ اعتبار گواهینامه اش گذشته باشد آیا به(غیر مقصر) فرد مجروح حادثه دیه تعلق می گیرد؟

بله.در صورتیکه پلیس راهنمایی و رانندگی مانعی برای رانندگی شما نداشته باشد، خسارت پرداخت می شود

13-در بیمه نامه شخص ثالث اگر مقصر حادثه گواهینامه معتبر با وسیله نقلیه نداشته باشد ولی بیمه نامه داشته باشد شرایط پرداخت خسارت به فرد زیان دیده چگونه است؟

در بیمه نامه شخص ثالث اگر مقصر حادثه گواهینامه معتبر با وسیله نقلیه نداشته باشد ولی بیمه نامه داشته باشد پرداخت خسارت صورت میگیرد .(برای اطلاع از شرایط پرداخت به نمایندگی های معتبر بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه نمایید و یا با سازمان مرکزی بیمه تماس بگیرید و از کارشناسان مشاوره دریافت نمایید.)

14-در صورتی که در یک حادثه فرد مقصر قبل از نشان دادن ماشین خود به کارشناس تعیین خسارت آن را تعمیر و باز سازی کرده باشد تکلیف فرد زیان دیده چه خواهد شد؟

متاسفانه بازسازی قبل از بازدید خودرو منجر به عدم پرداخت خسارت می شود و زیاندیده باید از طریق مراجع قضایی شکایت و پیگیری نماید،و نباید بعد از تصادف قبل از کارشناسی بیمه خودرو را تعمیر کرد

15-اگر در یک تصادف که دو نفر فوت و یک نفر مجروح شده اند و مقصر 50-50 باشد نحوه ی پرداخت خسارت مصدومان و فوت شدگان چگونه می باشد؟

هر کدام از خودروها و سرنشینان آن می توانند نیمی از خسارتشان چه مالی چه جانی را از محل بیمه نامه های یکدیگر دریافت نمایند یعنی باید دو پرونده تشکیل شود

16-بیمه نامه شخص ثالث بنده مربوط به شرکت بیمه ای غیر از ایران است. اگر عوض کنم به بیمه ایران سوابق و عدم خسارتش منتقل میشود؟

بله، اگر به بیمه ایران مراجعه نمایید سوابق عدم خسارت شما به بیمه نامه جدید منتقل می شود

17-در صورتی که زیاندیده حادثه فاقد گواهینامه باشد شرکت بیمه خسارت مالی یا جانی وی را پرداخت میکند؟

بله.داشتن یا نداشتن گواهینامه فرد زیاندیده تاثیری در پرداخت خسارت ندارد